© Ministria Financave dhe Ekonomisë 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.