Social assistance/subsidies provided by GDPT

  1. Social assistance/subsidies provided by GDPT
  2. Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencione
  3. Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim
  4. Procedura e ankimimit

Shënim: DPTP nuk e ofron këtë shërbim.

en_USEnglish