Social assistance/subsidies provided by GDPT

  1. Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga DPTP – Nuk ka informacion
  2. Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencione – Nuk ka informacion
  3. Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim – Nuk ka informacion
  4. Procedura e ankimimit – Nuk ka informacion

Shënim: DPTP nuk e ofron këtë shërbim.

en_USEnglish