Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga DPTP

  1. Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga DPTP
  2. Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencione
  3. Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim
  4. Procedura e ankimimit

Shënim: DPTP nuk e ofron këtë shërbim.

sqShqip