#TaksaePasurisë

🤝Në vijim të diskutimeve me akademikët për reformën e Taksës së Pasurisë që po hartojmë në bashkëpunim me qeverinë suedeze.

🏫Në Universitetin Bujqësor të Tiranës, me pedagogët dhe studentët ndamë mendime të frytshme sa i takon kësaj faze të parë kur ne po mbledhim përvojat për hartimin e një ligji të ri.

🌳🪵Ne po synojmë të fusim koncepte bashkëkohore edhe në trajtimin e tokave bujqësore, atyre pyjore dhe jo vetëm.

👨🏻‍🌾Do të zbatojmë disa incentiva që lidhen me vitet e para të prodhimit, në mënyrë që të bëjmë të mundur të nxisim mbjelljen, prodhimin dhe shfrytëzimin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish