#TaksaePasurisë – Ju ftojmë të jepni sugjerimet tuaja mbi këtë projektligj deri në 31 Gusht 2023 në portalin e konsultimit publik 👉 https://konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/648

🏠🏡Jemi duke ndërmarrë një reformë, sipas praktikave më të mira ndërkombëtare për taksimin e pasurisë së paluajtshme, bazuar në vlerën e tregut.

Kuadri i ri ligjor do të sigurojë zbatimin e taksimit sa më të drejtë, efektiv dhe transparent, si dhe do të garantojë kthimin e saj në burimin kryesor të të ardhurave të veta për njësitë e vetëqeverisjes vendore.

Kemi parashikuar mbështetje përmes përjashtimeve për disa kategori të ndryshme grupesh sociale dhe tipologji pronash.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish